Mälardalens högskola 2030 – En vision

Inom ramen för det KK-stiftelse finansierade projektet PROMPT har vi, utöver 22 kurser på avancerad nivå som vänder sig till yrkesverksamma, arbetat med långsiktig påverkan som syftar till ett generellt ökat utbud av utbildning sådan utbildning på högskolenivå. Den film vi nu släpper är ett led i detta arbete. Syftet är att inspirera och skapa diskussion kring en möjlig framtid för MDH.

Hans Hansson, ansvarig för PROMPT

Förslag på ämnen för diskussioner efter att ha tittat på videon.